Návod k použití

Brýle Luminette a jejich příslušenství

 1. Levá strana
 2. Pravá strana
 3. Hologram
 4. Nástavec na nos
 5. Slot pro nástavec na nos
 6. LED kontrolka
 7. Micro-USB zdířka
 8. Tlačítko Start / Stop
 9. Nabíječka
 10. Kabel
 11. Micro-USB konektor
 12. USB konektor
 13. Ochranné pouzdro

I. Úvod

Děkujeme za Váš nákup! Vítejte ve světě praktické přenosné světelné terapie.

Před použitím brýlí Luminette® si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uchovejte si jej pro případné další použití. Věnujte prosím také pozornost obrázku č. 1 a detailně se s brýlemi Luminette® seznamte.

A. Role světla

Lidský mozek využívá denního cyklu (střídání světla a tmy) pro synchronizaci vnitřních funkcí včetně naší nálady, chuti k jídlu, trávení, spánku, libida a tak podobně. Tyto rytmy se v průběhu 24 hodin proměňují a tvoří tak naše vnitřní biologické hodiny.

Když se setmí, náš mozek začne vylučovat melatonin, nazývaný také jako "spánkový hormon" a my začneme usínat. Jakmile se blíží ráno a začne se rozednívat, tento hormon se přestane vylučovat. U některých lidí může nedostatek světla vést k narušení těchto rytmů a způsobit nedostatek energie a/nebo problémy se spánkem.

Světlo tak výrazně ovlivňuje naši náladu, zvyšuje bdělost a zlepšuje fyzickou i duševní výkonnost.

B. Světelná terapie

Může nastat situace, kdy se naše vnitřní "biologické hodiny" rozladí a naše tělo není v souladu s naším okolím. Stává se tak zejména v zimním období, kdy někteří lidé trpí nedostatkem světla a rozvine se u nich takzvaná sezónní afektivní porucha (sezónní deprese).

Obdobnými problémy trpí také lidé s posunutou spánkovou fází, kteří usínají příliš brzy nebo příliš pozdě. Jet lag, jinak také pásmová nemoc, je také jedním z projevů narušených biologických hodin. Podobné dopady má také práce na směny, která se v Evropě týká více než 10% zaměstnanců.

Všechny tyto problémy mohou být zmírněny či zcela vyřešeny díky správnému využití světla a tmy. Když chybí přirozené světlo je světelná terapie lékařsky ověřeným řešením, které nabízí nejvíce výhod a zároveň nejméně nežádoucích vedlejších účinků.

C. Použití

 • Sezónní afektivní porucha (sezónní deprese)
 • Únava - nedostatek energie
 • Porucha spánku způsobená změnami cirkadiánního rytmu
 • Jet lag (pásmová nemoc)
 • Práce na směny

D. Kontraindikace

Nepřekračujte doporučenou denní dobu použití.

Použití brýlí Luminette® má jen velmi málo nežádoucích účinků.

V případě, že trpíte závažnou oční vadou, doporučujeme Vám abyste se před použitím Luminette® poradili s Vaším lékařem.

V případě, že máte závažné psychické problémy, používejte brýle Luminette® pouze pod dohledem a na doporučení Vašeho lékaře, který Vám také poradí jak brýle Luminette® správně používat.

Brýle Luminette® není vhodné používat při řízení motorového vozidla či při používání jiných strojů vyžadujících soustředění a koncentraci. Mějte na paměti, že při použití brýlí Luminette® je částečně omezené Vaše periferní vidění.

E. Možné reakce

Možné nežádoucí účinky světla z tohoto zařízení jsou relativně mírné a pouze přechodné povahy. Mohou zahrnovat:

 • Bolest hlavy.
 • Namáhání očí.
 • Nevolnost.

Následující opatření mohou tyto nežádoucí účinky minimalizovat či zmírnit:

 • Vždy používejte brýle Luminette® v dobře osvětlené místnosti.
 • Pokud se nežádoucí účinky objeví, snižte intenzitu světla.
 • Na několik dní přestaňte brýle Luminette® používat, jakmile tyto nežádoucí účinky zmizí zkuste znovu zahájit terapii.

F. Bezpečnost

Toto zařízení je v souladu s technickými předpisy a bezpečnostními normami platnými pro elektrické zdravotnické prostředky a normami souvisejícími s expozicí elektromagnetickému poli (Electromagnetic Compatibility, EMC). I přesto mohou přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení ovlivnit použití brýlí Luminette®. Proto by neměla být používána v blízkosti tohoto zařízení.

Veškeré opravy a údržbu brýlí Luminette® musí provádět odborník. V případě potřeby požádejte o radu svého dodavatele.

Aby Vám brýle Luminette® spolehlivě a co nejdéle sloužily:

 • Používejte pouze originální příslušenství.
 • Nikdy neponořujte brýle Luminette® do vody. Nemyjte brýle Luminette® pod tekoucí vodou.
 • Nenechávejte brýle Luminette® na přímém slunci, ve vlhkém nebo prašném prostředí.

Pozor!

 • Jakékoliv neautorizované úpravy či změny na tomto zařízení či jeho příslušenství nejsou povoleny.
 • Toto zařízení nesmí být připojeno k síti prostřednictvím prodlužovacího kabelu nebo rozbočovací zásuvky.
 • Vždy používejte zařízení s adaptérem, který je součástí balení nebo s jiným kompatibilním systémem specifikovaným v manuálu.
 • Při používání a nabíjení je důležité udržovat brýle Luminette® a jejich napájecí adaptér v prostoru s dobrým přístupem vzduchu.
 • Mějte na paměti, že vnější obal brýlí Luminette® může dosáhnout teploty až 49 °C.

II. Použití

A. Kdy mohu používat brýle Luminette®?

1. K léčbě SAD (sezónní afektivní porucha)

Chybí Vám energie a motivace? Těžko se Vám ráno vstává? Cítíte se mátožná/ý? Máte neustále chuť na jídlo? Máte menší chuť na sex? Pokud ano, může se jednat o projevy SAD, někdy zvané jako "podzimní deprese" či "jarní únava", které jsou způsobené nižší úrovní světla na podzim a v zimě.

Doporučujeme používat brýle Luminette® ráno co nejdříve po probuzení.

2. Chcete-li se zbavit únavy a získat zpět ztracenou energii

Brýle Luminette® napodobují příznivé účinky denního světla a stimulují zvláštní receptory v oku, které ve Vašem těle spouštějí pozitivní reakce. Díky tomu můžete snáze čelit poklesu energie, cítit se lépe a mít lepší náladu.

Doporučujeme používat brýle Luminette® ráno co nejdříve po probuzení.

3. K léčbě poruch spánku

Některé problémy se spánkem mohou být způsobeny předstihem nebo naopak zpožděním Vašich biologických hodin a světelná terapie by Vám mohla pomoci.

Vaše biologické hodiny jsou pomalé

Usínáte pozdě a ráno se Vám špatně vstává?

Doporučujeme používat brýle Luminette® ráno co nejdříve po probuzení.

Vaše biologické hodiny jsou příliš rychlé

Večer brzy usínáte a ráno se probouzíte velice brzy?

Doporučujeme používat brýle Luminette® pozdě odpoledne nebo začátkem večera, dvě až tři hodiny dříve, než byste chtěli usínat.

4. K léčbě jet lag (takzvaná pásmová nemoc způsobená časovým posunem)

Jet lag je způsoben rychlým přesunem přes několik časových pásem, obvykle letecky. Jeho důsledkem je narušení biologického rytmu - nespavost, velká únava, ztráta výkonnosti... Brýle Luminette® Vám mohou posunout biologické hodiny správným směrem a Vaše tělo se rychleji přizpůsobí novému časovému pásmu.

 • Během letu

Nastavte si na hodinkách časové pásmo cílového místa, pijte hodně vody a snažte se vyhnout alkoholu, kávě nebo čaji.

 • Po příletu

Pokud cestujete směrem na východ, první ráno po příletu se vyhněte jasnému dennímu světlu (použít můžete například tmavé sluneční brýle). Odpoledne naopak světlo vyhledejte (například za použití brýlí Luminette®). Díky tomu si udržíte hladinu melatoninu (takzvaného spánkového hormonu) na nízké úrovni. Během následujících dní posouvejte čas světelné terapie o 2 hodiny denně. Dejte si pozor, ať usínáte v dobu, na kterou jste běžně zvyklí.

Pokud cestujete směrem na západ, po příletu zůstaňte vzhůru tak dlouho, dokud bude světlo, a použijte Luminette® počátkem odpoledne (mezi 12:00 - 15:00). Jděte spát, jakmile se setmí.

5. Při práci na směny

Pokud pracujete více než tři noci za sebou a těžko přes noc zůstáváte vzhůru a/nebo usínáte cestou domů, doporučujeme Vám použít brýle Luminette® těsně před tím, než začnete pracovat, a pokud budete i nadále ospalý, použijte je znovu během pracovní přestávky.

Doporučujeme, abyste se před použitím požádali o radu svého praktického lékaře.

B. Jak dlouho trvá světelná terapie?

Doporučená délka světelné terapie se odvíjí od intenzity použitého světla.

Brýle Luminette® umožňují vybrat si ze tří různých intenzity světla.

Doporučenou dobu použití pro různé nastavení brýlí Luminette® naleznete dále v tabulce:

Počet stisků při zapnutí brýlí: 1 Doporučená délka terapie (v minutách): 45

Počet stisků při zapnutí brýlí: 2 Doporučená délka terapie (v minutách): 30

Počet stisků při zapnutí brýlí: 3 Doporučená délka terapie (v minutách): 20

Vyberte si takovou intenzitu světla, která Vám vyhovuje nejvíce. Po uplynutí doporučené délky terapie brýle 3krát zablikají, aby Vás upozornili na konec terapie. Nadále však zůstanou svítit.

C. Jak často bych měl brýle Luminette® používat?

Abyste dosáhli optimálních výsledků, používejte brýle Luminette® každý den ve správnou dobu (dle Vašich potíží).

S výjimkou použití při potížích s jet lag se doporučuje používat brýle Luminette® každý den ve stejnou dobu.

D. Kdy mohu očekávat zlepšení?

Někteří uživatelé cítí zlepšení již po prvním použití. Jiní pocítí zlepšení až po 1 až 2 týdnech pravidelného každodenního používání.

E. Jak používat Luminette®? Nabíjení baterie

Doporučujeme nabít baterii v brýlích Luminette® již před prvním použitím.

Brýle se nabíjí následovně:

 • Připojte konec micro-USB kabelu do slotu v brýlí Luminette® (viz Obrázek č. 1) a druhý konec kabelu (standardní USB) do nabíječky.
 • Zapojte nabíječku do sítě.
 • Když je baterie zcela nabitá, odpojte nabíječku.

Brýle Luminette® můžete nabíjet také připojením k počítači pomocí dodaného USB kabelu.

Pozor: Počítač, přes který budete brýle Luminette® nabíjet, musí být certifikovaný v souladu s normou ČSN EN 60950-1.

Kontrolka pro nabíjení:

 • V průběhu nabíjení jedna LED dioda (ta, která je umístěna nejblíže k micro USB konektoru) pomalu bliká.
 • Jsou-li vaše brýle Luminette® plně nabité, tato LED dioda přestane blikat a zůstane svítit.
 • Pokud dojde k chybě (v baterii či v síti), tato LED dioda začne blikat rychle bez přerušení.
 • V průběhu nabíjení nesmí být přístroj používán.

Životnost baterie:

Životnost baterií závisí na intenzitě světla, kterou si pro terapii vyberete. Správně nabité zařízení by mělo vydržet svítit 3 až 6 hodin.

Při vypínání se rozsvítí 1 až 4 LED diody dle aktuální úrovně nabití baterie (4 LED diody = maximální nabití; 3 LED diody = baterie ze 3/4 nabitá, 2 LED diody = baterie nabitá z 1/2, 1 LED = baterie je dostatečně nabitá pro jedno následující použití, žádná LED dioda = baterie je vybitá)

Doporučujeme dobít Luminette® ve chvíli, kdy je rozsvícena 1 LED dioda.

Pozor:

Kontrolka pro nabíjení baterie funguje správně pouze v případě, že byl přístroj zcela nabitý. Doporučujeme pokaždé Luminette® plně dobít.

F. Zapnutí a vypnutí

Pozor: Před prvním použitím odstraňte ochrannou fólii umístěnou přes hologram.

Ujistěte se, že je baterie plně nabitá, aby vaše brýle Luminette® vydržely svítit po celou dobu zvolené terapie. Zapněte brýle krátkým stiskem tlačítka On-Off (viz Obrázek č. 1).

Chcete-li změnit intenzitu světla, stačí opakovaně krátce stisknout tlačítko On-Off. Intenzita se změní následovně: úroveň 1, pak úroveň 2, úroveň 3, a zpět na úroveň 1, atd.

Chcete-li Luminette® vypnout, podržte tlačítko On-Off po dobu 2 sekund.

G. Jak správně nosit brýle Luminette®

Pro dosažení nejlepších výsledků je třeba brýle Luminette® správně nosit.

Chcete-li Luminette® správně umístit:

 • Umístěte nástavec na nos do jedné ze tří drážek uvnitř slotu (viz obrázek č. 1). Pokud se ozve tiché "cvaknutí", znamená to, že je nástavec správně umístěn.
 • Nasaďte si brýle Luminette® tak, aby plochá část nástavce na nos byla umístěna na hraně Vašeho nosu (tam, kde přechází v čelo). Spodní hrana holografické clony by měla být umístěna těsně nad vaší linii pohledu (viz obrázek č. 2) - správné umístění zkontrolujte pohledem do zrcadla.

Pokud nosíte dioptrické brýle, by měl být nástavec na nos brýlí Luminette® umístěn za Vašimi dioptrickými brýlemi (viz Obrázek č. 3).

Mějte oči otevřené po celou dobu terapie. Dělejte Vaše obvyklé činnosti. Nedívejte se přímo do LED diod.

H. Jak se starat o Luminette®?

Tento přístroj je určen výhradně pro osobní použití. Mezi každým použitím uložit uložte brýle Luminette® do ochranného pouzdra a uchovávejte je na suchém místě.

K čištění brýlí Luminette® použijte měkký hadřík navlhčený trochou čisté vody.

Před poškozením chraňte především citlivou holografickou clonu. Nedotýkejte se holografické clony prsty. Pokud se i přesto znečistí, šetrně ji vyčistěte vatou.

III. Záruka a poprodejní servis

A. Záruka

Dovozce odpovídá za kvalitu výrobku po celou záruční dobu. Záruční doba začíná dnem prodeje a trvá 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční lhůty vznikly vadou použitých materiálů nebo součástek. Záruka bude uznána pouze tehdy, je-li výrobek používán dle návodu k obsluze.

Nárok na záruční opravu zaniká v těchto případech:

 • Výrobek byl instalován a obsluhován v rozporu s návodem k obsluze nebo v rozporu s bezpečnostními předpisy a normami platnými v České republice.
 • Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením výrobku obvyklým užíváním.
 • Byl-li proveden zásah do přístroje neoprávněnou osobou, neautorizovaným servisem nebo prodejcem.
 • Poškození výrobku bylo způsobeno živelnou událostí nebo vlivem přírodních jevů (jako například bouřka, požár, přepětí v síti, vniknutím kapaliny, apod.)
 • Záruka se nevztahuje na reklamaci parametrů, které nejsou uvedeny v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci.

V případě jakýchkoliv problémů či nejasností navštivte prosím www.myluminette.com a požádejte o pomoc.

Pokud někdy ztratíte tento návod k použití, nezapomeňte, že si jej můžete stáhnout v elektronické podobě z www.myluminette.com.

B. Životní prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Nabíjecí baterie uvnitř brýlí Luminette® obsahuje látky, které by mohly poškodit životní prostředí. Vyjměte prosím vybitou baterii z přístroje ještě před jeho likvidací a využijte zvláštní odpadní nádobu pro recyklaci baterií.

Chcete-li vyjmout akumulátor z brýlí:

 • Ujistěte se, že přístroj je odpojen od sítě a baterie je vybitá.
 • Pomocí šroubováku odšroubujte obě nožičky brýlí.
 • Odstraňte plastový kryt.
 • Vyjměte akumulátor AAA z kovového držáku.

Bezpečný a certifikovaný výrobek

Prohlášení o shodě

Soulad se směrnicí o zdravotnických prostředcích